Minsta Tanalkondensatorn från AVX

Den passiva komponenttillverkaren AVX Corporation säger sig tagit fram världens minsta tantalkondensatorer som mäter endast 0.6 mm x 0,35 mm x 0,35 mm med beteckningen TACmicrochip.

De nya 0201 E TACmicrocrochpipen har ett högt CV (0.47F / 6.3V) och låg läckage (0.01CV) i en extremt liten förpackning, samt uppvisar alla standardfördelarna med tantalteknik, inklusive: inneboende immunitet mot piezoelektriskt brus och högre stabilitet, högre tillförlitlighet och högre prestandatemperatur än jämförbara MLCCs.Kondensatorerna är idealiska för användning i mycket små, bärbara medicinska apparater, ljud och power förstärkarmoduler och som koppling/frikopplingskondensatorer i handhållen elektronik.

De nya 0201 E TACmicrochipkondensatorern utökar också användningsområdet till att omfatta PCB inbäddad elektronik, inklusive Near Field Communication (NFC)-system och smarta kort,  såsombankkort, SIM-kort, id-kort, och kort för passersystem.  AVX lösning är ett svar på tillämpningar med högre volymetrisk verkningsgrad och kostruktörer med kroniskt behov av utrymme,enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.