Minsta kondensatorn kommer från Murata

Murata Manufacturing har utvecklat vad företaget hävdar är branschens minsta monolitiska, keramiska kondensator som endast mäter 0,25 mm x 0,125 mm.

 

Den nya kondensatorns volym är cirka 25 procent av den monolitiska, keramiska kondensatorns storlek som för närvarande dominerar och som används i smarttelefoner. Den kondensatorn har måtten 0,4 mm x 0,2 mm.

Monolitiska, keramiska kondensatorer monteras i alla typer av elektroniska apparater och många av dem används i de senaste smarttelefonerna. Antalet elektroniska komponenter som används i kompakta mobila enheter fortsätter att öka för att möjliggöra ett allt större antal funktioner. Den ökande storleken på mobila enheter är inte i proportion till ökningen av antalet funktioner, vilket innebär att ”volymetrisk effektivitet” är en viktig faktor för produktdesignen. Detta driver på ett växande behov av extremt små komponenter som kan stödja montering med hög densitet.

Tillämpningarna för den nya kondensatorn antas vara i olika moduler för kompakta mobila enheter. Tidpunkt för provleveranser planeras till i slutet av verksamhetsåret 2013. Murata meddelar också att de kommer att ställer ut kondensatorn i sin monter under "Ceatec Japan 2012", som kommer att hållas från den 2 oktober i år.

Comments are closed.