Minovi får stöd för aktivitetsmätare

LEAD-företaget Minovi har utvecklat en aktivitetsmätare som mäter information från hjärtat och på det sätter kan mäta fysisk aktivitet. Man kan nu se sambandet mellan stress och stillasittande och genom Vinnovas program Forska & Väx ges nu Minovi AB möjligheten att fortsätta utvecklingen av sin mätning av stress.

Minovis tjänst är ett hjälpmedel för att öka medvetenhet och motivera till motion och träning genom att enkelt mäta dina aktiviteter både i vardagen och vid traditionell träning med EKG. Genom att mäta hur hjärtat jobbar i förhållande till den normala pulsen så kan man få ut information om all form av aktivitet, även vardagsmotion så som cykla till jobbet, trädgårdsarbete eller skogspromenad.

– Informationen vi får fram kan även användas för att detektera stressymptom genom att finkalibera vårt verktyg och på så sätt kunna upptäcka orytmisk eller ökad hjärtfrekvens som kan vara indikatorer för stress, säger Anders Johansson som är en av grundarna till företaget och arbetar nu med att utveckla stressmätaren.

Minovi startade 2009 grundar sig på forskning inom medicinteknik och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet. Liknande tjänster är oftast inriktade på träning och tar inte hänsyn till vardagsmotion så som Minovis mätare gör. Genom feedback på alla aktiviteter blir det enklare att göra smarta och hälsosamma val i vardagen och på så sätt minska risken för stress.

– Svenskarna anses vara det mest stressade folket i Europa och så ska det inte behöva vara Därför är det glädjande att vi nu får möjligheten från Vinnova att fortsätta utveckla Minovis mätning av stress så att vi kan öka medvetenheten om de positiva hälsoeffekterna som ett aktivare liv har, säger Jonas Ridderström vd på Minovi avslutningsvis i ett pressmeddelade.

Comments are closed.