Elektrobit ökar

Elektrobit, EB, växte med 19,8 procent under 2007 och omsatte 144,3 miljoner euro, men gjorde förlust, God tillväxt inom fokuserade områden

EB’s strategi är koncentration inom två områden, Automotive Business och Wireless. Automotive Business Segment ökade sin försäljning med 35,3 procent till 52,6 euro och med en vinst på 0,7 miljoner, detta trots stora kostnader i utveckling av en programvaruplattform för bilindustrin

Wireless Business Segment ökade 11,7 procent till 81,4 miljoner men här gör EB förlust med 22,8 miljoner. Detta förklaras med stora investeringar för utveckling av en Wimax basstation och i ett RFID-läsarprojekt.

Comments are closed.