Miljötjänst från Elektronikkonsult

Vet du om dina elektronikprodukter innehåller några farliga ämnen? Uppfyller produkten kraven för CE-märkning enligt RoHS-direktivet? Säljer du produkter till Kina och uppfyller du kraven i China-RoHS2? Innehåller produkten konfliktmineraler?

Behovet av informationsinsamling kring miljöprestanda har genom lagstiftning ökat enormt de senaste åren. Har du inte koll på ingående material i din elektronikprodukt kan det bli kostsamt och i värsta fall resultera att du inte kan sälja din produkt. Därför lanserar Elektronikkonsult en tjänst för att hjälpa företagen med informationsinsamlingen.
En sammanställning av lagstiftningen visar att det är mycket att hålla reda på.

China RoHSChina RoHS 10
Säljer man produkter till Kina är det bråttom! Redan 1 juli kan den kinesiska tullen kräva dokumentation på att man uppfyller China-RoHS2. Till skillnad från det europeiska RoHS-direktivet skall man deklarera om ens produkt innehåller RoHS-ämnen, dvs man kan inte som i EU använda ett undantag utan att deklarera detta.

REACH SVHC
Köpare av en produkt har idag rätt att få veta om denna innehåller några ämnen på REACH-direktivets så kallade kandidatlista. Dessa ämnen kallas också SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Listan revideras halvårsvis och innehåller för tillfället 168 ämnen. Sedan hösten 2015 gäller definitionen ”en gång en vara alltid en vara”. Detta betyder att man har rätt att få veta av sin leverantör om exempelvis en komponent innehåller ett SVHC-ämne. Som produktleverantör behöver man kartlägga och sammanställa informationen så att den är lättillgänglig.

CE_logo
I EU-RoHS finns kravet att produktens ”Technical File” ska omfatta information om hur man säkerställer att produkten uppfyller direktivet. RoHS är en del av CE-märket och dokumentationskraven framgår av standarden EN 50581.
Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler, en lagstiftning som har funnits i USA sedan 2012. Tillverkare av elektronik tvingas därmed att ta reda på och redovisa om produkterna innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och guld) och ifall dessa kommer från vissa gruvor i huvudsakligen Kongo.

– Vi har redan hjälpt ett antal företag med kartläggning och informationsinsamling, säger Vidar Wernöe, VD på Elektronikkonsult. I detta har vi också skapat ett arbetssätt och en genomarbetad process för att få fram och presentera informationen. Från att tidigare ha hjälpt våra kunder där vi också har konstruerat produkterna, kommer vi nu att erbjuda tjänsten till andra företag med elektronik i sina produkter.

Comments are closed.