Kommunikationshub till IoT-projekt

Tritech står för kommunikationsmjukvaran i ett av världens största IoT-projekt. Lösningen ska förse södra England och Wales med 23 miljoner smarta energimätare senast 2020. Det kompletta programmet beräknas kunna ge en nettovinst till Storbritannien på 6,7 miljarder GBP och ett minskat koldioxidutsläpp på två miljoner ton.

Initiativet som ska förse hela Storbritannien med smarta energimätare drivs ytterst av Department of Energy and Climate Control. Det är ett av världens mest ambitiösa program inom smarta energimätare (smart metering), uppkopplade system och Internet of Things (IoT). Syftet är att spara pengar genom en mer effektiv hantering av debitering och energianvändning, som i sin tur kommer minska koldioxidutsläppen. För att besparingarna ska bli verklighet krävs det dock att engelsmännen börjar agera mer aktivt för att minska energianvändningen.
Tritech levererar en så kallad kommunikationshubb som sitter på alla gas- och elmätare. Dessa kommunicerar med centrala system via mobilnätet och trådlös radio. Eftersom det är nödvändigt att kommunikationslösningen ständigt är uppkopplad har den designats med oerhört rigorösa krav på säkerhet, robusthet och skalbarhet.
Tritechs del av lösningen omfattar kommunikationshubbens kärnfunktioner, såsom meshteknik för kommunikation, säkerhetslösningar för Internet of Things samt hur mjukvara kan laddas ned till kommunikationshubben under drift.
Projektet har varit utmanande på grund av en kort tidplan, inte minst då vissa krav inte var kompletta när arbetet påbörjades. Arbetet har drivits framåt med hjälp av ett antal versioner, där systemlösningen successivt har växt fram. Ett flertal av Tritechs medarbetare har varit involverade sedan start, både på plats i Sverige där utvecklingsteamet har suttit samt i England där integrationen av den kompletta lösningen har gjorts. Storskaliga fälttester startar under sommaren 2016.

Comments are closed.