Miljonorder till Aqeri

Aqeri har tagit sin andra större order på bärbara datorer till försvarsmakten.

Ordervärdet är drygt 1 miljon kronor, och produkterna skall användas i mycket krävande internationella miljöer, med högt ställda krav på tillförlitlighet.

Aqeri är en svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Comments are closed.