Mittuniversitetet och KTH i allians

Mittuniversitetet och Kungliga tekniska högskolan, KTH, har i dag slutit ett unikt avtal för att tillsammans stärka civilingenjörsutbildningarna. Målet är att fler skall välja att läsa till civilingenjörer.

Avtalet innebär att studenterna som väljer att studera till civilingenjör på Mittuniversitetet får fler möjligheter när de väljer fördjupningsområde. Mittuniversitetet ansvarar för de tre inledande studieåren. Studenterna väljer sedan om de vill avsluta sina studier på KTH eller på Mittuniversitetet.

Avtalet omfattar till en början tre av Mittuniversitetets civilingenjörsprogram: datateknik, elektroniksystem och teknisk design. Inriktningen industriell ekonomi ges i sin helhet vid Mittuniversitetet.

– Genom det här samarbetet kan Mittuniversitetet erbjuda ett bredare utbud av utbildningar och samtidigt göra våra egna ingenjörsutbildningar attraktivare, säger rektor Anders Söderholm.

Mittuniversitetet satsar på starka profilområden men har samtidigt ett brett ansvar för regional kompetensförsörjning. Genom samarbetet med KTH kan Mittuniversitetet upprätthålla ett brett utbud. Samtidigt blir det möjligt att koncentrera utvecklingen av den egna excellensen.

Det övergripande målet är att öka attraktionskraften i det regionala utbildningsutbudet så att fler studenter väljer att läsa till civilingenjör. Samarbetet skapar förutsättningar för att förbättra regionens konkurrenskraft och företagens möjlighet att rekrytera personal.

Comments are closed.