Miljöinnovationer får 150 miljoner kronor

Vinnova satsar medel på utveckling av nya lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan i framtidens hållbara samhälle. Smarta elnät, cykelvänliga städer, miljövänligare sjöfart och produkter som ersätter kol och olja kan bli verklighet genom de projekt som Vinnova är med och finansierar.

I Vinnovas satsning "Miljöinnovationer" finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som ska bidra till ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan med sammanlagt 150 miljoner kronor. Projekten medfinansieras av deltagande aktörer. Nästan 200 FoU-projekt sökte närmare 1 miljard kronor. Vissa projekt har en direkt eller indirekt koppling till elektronikområdet och ICT, andra inte.

Här följer hela listan på de projekt som beviljats finansiering;

 • Distributionssystem för hållbar e-handel, 2 000 000 kr, Mona Pettersson, WSP, Göteborg.

 • Framgångsrik kollektivtrafik i nordiska regioner – integrerad planering, väginfrastruktur och bebyggelse, 6 623 400 kr, Jane Summerton, VTI och Linköpings universitet.

 • Rerail – tyst och energieffektiv miljöräls, 4 400 000 kr, Ulla Juntti, Luleå tekniska universitet, och Anders Sundgren, Södra Sunderbyn.

 • Designmetoder för cykelfrämjande stadsmiljöer, 270 000 kr, Lovisa Kihlborg, White arkitekter AB, Stockholm.

 • Från bilstad till cykelstad: planeringsverktyg och svensk kompetenshöjning för ökad cykling, 14 080 000 kr, Pelle Envall, WSP, Stockholm.

 • Utveckling av ett automatiserat lånecykelsystem i Örebro, 3 244 200 kr, Tom Petersen, KTH.

 • Grön pendelparkering, 500 000 kr, Yngve Westerlund, konsult, Göteborg.

 • Hållbara transporter i citymiljö, 4 550 000 kr, Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park, Göteborg.

 • Bioraffinaderi för miljövänlig framställning av hållbart fiskfoder, 2 441 700 kr, Eva Pettersson, Nordic Paper Seffle AB, Säffle.

 • Nya innovativa produkter från björkråvara, 5 125 000 kr, Bo Lindskog Innventia AB, Stockholm.

 • Förpackningar från förnyelsebar råvara, 4 057 984 kr, Ann-Christine Albertsson, KTH.

 • Material för katoder i Li-jonbatterier, 8 100 000 kr, Hans Söderhjelm, Höganäs AB, Höganäs.

 • Högre energieffektivitet i datorhallar, 765 000 kr, Mats Hovmöller, Acumem AB, Uppsala.

 • Systemlösningar för att på affärsmässiga grunder utvinna värdefulla metaller direkt från den byggda miljön, 3 940 000 kr, Joakim Krook, Linköpings universitet.

 • Aktivt kol från förnyelsebara råvaror, 2 631 000 kr, Karin Lindgren, Innventia AB, Stockholm.

 • Pilotprojekt för test av självsanerande och biologiskt nedbrytbar engångstoalett i slumområden i Kenya och Bangladesh, 7 400 000 kr, Camilla Wirseen, Peepoople AB, Stockholm.

 • Lågkostnadssystem för mätning av växthusgaser, 866 500 kr, Henrik Rödjegård, SenseAir AB, Delsbo.

 • Återvinning av elektriska kablar, 4 585 000 kr, Annika Boss, Swerea IVF AB, Mölndal.

 • SmartGrid Energilagring – att möjliggöra förnybar energi genom smarta elnät, 15 000 000 kr, Linda Nilsson, High Voltage Valley, Ludvika.

 • Enzymer som verktyg för tillverkning av nya produkter – resurssnåla processer för nya material, 3 499 740 kr, Henrik Stålbrand, Lunds universitet.

 • Industrinära återvinningsforskning – till exempel återvinning av solceller, 10 000 000 kr, Christian Ekberg, Chalmers.

 • Utveckling av energiåtervinningssystem för duschar i hem och offentliga miljöer, 1 665 000 kr, Tony Svensson, Safeman AB, Olofström.

 • Utveckling av bergvärmeväxlare som gör det möjligt att lagra både kyla och värme, 2 610 000 kr, Folke Björk, KTH.

 • Sensorutveckling för effektiv och miljövänlig vinterväghållning, 516 000 kr, Mats Riehm, Metsense AB, Göteborg.

 • Optimering av godstransporter i storstadsmiljö, 440 000 kr, Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation i Sverige AB, Stockholm.

 • Elanslutning av fartyg för bättre luftkvalitet, 1 100 000, Åsa Wilske, Göteborgs Hamn AB.

 • Utveckling av effektiv och miljövänlig sjöfart, 12 000 000 kr, Claes Källström, SSPA Sweden AB, Göteborg.

 • Utveckling av SCR-system för bättre NOx-rening i fartygsavgaser, 3 200 000 kr, Hanna Härelind Ingelsten, Chalmers.

 • Scenariestudier för att förbättra transportsystems miljöprestanda, 4 764 000 kr, Erik Fridell, Chalmers.

Samtliga belopp kan komma att justeras efter kontraktsförhandlingar, skriver Vinnova i ett pressmeddelande.

Comments are closed.