Miljardsatsning på framtida forskningsledare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat inrätta ett unikt karriärprogram för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows, som innebär långsiktiga resurser för de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden.

Programmet blir stiftelsens största satsning någonsin och är tänkt att omfatta totalt 125 unga forskare under fem år – en satsning om 1,2 miljarder kronor.

Sverige tappar i vetenskaplig konkurrenskraft, och kraftfulla åtgärder krävs för att säkerställa att Sverige även i framtiden är en ledande forskningsnation. Om de bästa unga forskarna i landet ges möjlighet att utvecklas till framgångsrika forskningsledare finns det hopp för Sverige som forskningsnation.

– Framtiden ligger i nästa generations forskare och stiftelsen har i sina stadgar att verka landsgagneligt, och vad kan vara mer landsgagneligt än att stödja nästa generations forskare, säger Peter Wallenberg Jr, stiftelsens vice ordförande.

Både långsiktig finansiering och mentorskap
Målsättningen med karriärprogrammet och den långsiktiga finansieringen är att ge de mest lovande unga forskarna en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

– Långsiktigheten är en viktig faktor, framför allt när det gäller grundforskningen, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Staffan Normark.

Som en del i satsningen kommer stiftelsen, i samarbete med fem vetenskapliga akademier, att skapa ett mentorprogram som ger stöd för forskarnas vetenskapliga utveckling och för innovation. Detta ger en möjlighet att utveckla de kompetenser och kontaktnät som krävs för att leda framgångsrika forskningsmiljöer.

– Våra bästa unga forskare är viktiga för Sverige som innovationsnation, kommenterar Björn O. Nilsson, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Samarbete mellan stiftelsen, akademier och universitet
Programmet har initierats i nära samarbete med rektorer vid svenska universitet och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Största satsningen någonsin
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har hittills beviljat 185 miljoner kronor för en första utlysning under 2011. Totalt är programmet tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor. Forskarna kommer att få upp till 7,5 miljoner kronor vardera fördelat över fem år. Efter den första femårsperioden kommer de att i konkurrens kunna beviljas ytterligare fem års finansiering.

De första Wallenberg Academy Fellows kommer att utnämnas under hösten 2012. Mer information finns via den här länken .

Comments are closed.