Gelab satsar på produktionslyft

Gäddede Elektronjk AB (Gelab) i Östersund och Gäddede och har bestämt sig för att strategiskt satsa på – och har godkänts som deltagare i – produktionslyftet 2011 för att kunna fortsätta ligga i framkant med leveranser av elektronik, antenner och kablage.

– För att överleva som en toppleverantör i Sverige satsar vi nu stort på att öka den inre effektiviteten för ökad konkurrenskraft i den tuffa bransch vi befinner oss i med internationell konkurrens från bland annat Baltikum och Polen, säger Gelabs vd christer Engnér.

Detta uppges vara en mycket viktig del i att kunna möta den växande kundefterfrågan företaget ser inom alla affärsområdet i dagsläget. Det sker också samtidigt som Gelab satsar på utökade lokaler i i Östersund och en renodling av organisationen, där de kommer bedriva verksamhetsområden med produktion av kabel och antennprodukter i Gäddede och produktion av elektronik samt design och utveckling i Östersund.

Vidare har Gelab lyckats rekrytera en mycket kompetent Lean-koordinator för att ytteligare understryka vikten av att lyckas i denna satsning.

– Gelab gör med detta en kraftfull, positiv förändring av organisationen som säkrar företagets framtid. Produktionslyftet kommer hjälpa oss att skapa ett mer effektivt resursutnyttjande i alla led av vår verksamhet, säger vd christer Engnér.

Satsningen omfattar inte bara den direkta produktionen, utan även inköp (inklusive företagets underleverantörer) och administration behöver vara en aktiv del av denna kontinuerliga förbättringsresa som de mycket viktiga länkar som de naturligtvis är.

– Det kommer att bli en mycket stimulerande, spännande och lärorik resa som vi verkligen ser fram emot.

Comments are closed.