Militär SDR-radio för multinationella operationer

Rohde & Schwarz rycker nu åt sig initiativet när de presenterar sin SDTR, Software Defined Tactical Radio. Tack vare programmerbarheten kan den snabbt ställas om för olika militära s k vågformer för att fungera t ex  i internationella, militära operationer.

Varje militär organisation har sina egna radiosystem med tillhörande vågformer. Det skapar problem i multinationella operationer, när exempelvis NATO, dess allierade och länder utanför NATO skall operera tillsammans på taktisk nivå. I sådana sammanhang kan det också vara aktuellt att samarbeta med olika ”blåljus”-organisationer.
Rohde & Schwarz presenterar nu sin SDTR (Software Defined Tactical Radio) som är av helt nytt slag på marknaden. Det är en programvarudefinierad sändare/mottagare för taktiskt bruk som snabbt kan ställas om för olika vågformer och för olika grad av skyddad överföring.

Vågformer
Vågformer betyder i det här sammanhanget en kombination av typ av modulation, frekvenshopp, prioritering, kryptering, tidsmultiplexering mm som tillsammans har som mål att ge en radiokanal som inte skall kunna avlyssnas eller störas.
Rohde & Schwarz  inledde projektet med att göra en inventering av vad potentiella kunder skulle vilja ha för möjligheter med ett nytt system. Resultatet ser vi nu idag i form av en öppen plattform där man tydligt skiljer på hård- och mjukvara för ge möjlighet till förändringar.
– Man kan också beskriva lösningen som en klar separering av plattform och vågform där det gäller att se till att en tredje part inte får tillgång till vågformer, sade dr Michael Frank under presentationen i München, den 12 december.
SDTR är en liten kompakt radioenhet som inte behöver någon fläkt. Undantaget är i extremt heta miljöer för vilka det finns en variant med en påbyggd yttre fläkt.

Interferenssäker
SDTR är primärt avsedd att monteras i fordon. I många fall kan det behövas två enheter, för kontakt med exempelvis två olika organisationers taktiska militära förband. Problemet i ett fordon kan då vara att systemen kan störa varandra. SDTR tillåter dock att antenner för respektive radioenheter monteras på bara 1 m avstånd. För att klara detta finns i SDTR inbyggda, mycket effektiva filter. Dessutom är fasbruset i sändare och mottagare extremt lågt. Detta trots att hoppfrekvensen anges till flera tusen hopp per sekund. Mottagaren beskrivs som extremt känslig i kombination med hög linjäritet. Sändareffekten är 50 W utan yttre effektförstärkare och stationen täcker 30 till 512 MHz.

IP, tal och data
SDTR medger överföring av två talkanaler och data. All överföring är IP-baserad.
R&S har tagit fram tre vågformer:
* HDR-WB (high data rate wideband), som är en bredbandig överföring för höga dataöverföringshastigheter, upp till 2,1 Mbit/s Denna kan användas där överföringsavståndet är måttligt och där man kan tolerera låg undertryckning av störsändare. Den höga bandbredden kan utnyttjas för överföring av video, parallellt med andra data och tal.
* HDR-AJ-WB (high datarate anti-jam wideband) medger medelhöga datahastigheter, men ger längre räckvidd och skapar högre immunitet mot störsändare. R&S beskriver denna vågform som en god kompromiss mellan säkerhet och prestanda. Datahastigheten i luftgränssnittet kan vara upp till 628 kbit/s. Tidsmultiplexering (TDMA) med åtta tidsluckor kan utnyttjas för att ge prioritering och för att parallellt sända två talkanaler och sex datakanaler.
* HDR-AJ-NB (high data rate anti-jam narrowband). För VHF-banden, med 25 kHz kanalbandbredd, ger denna vågform bästa möjliga räckvidd och hög immunitet mot störsändare. Datahastigheten kan vara upp till 110 kbit/s.

Hög säkerhet
För att uppnå säker kommunikation gäller det att avskärma data så att de inte når obehöriga källor. Därför tillämpar man strikt separering av renodlade och krypterade data. Detta förhindrar att data av misstag sänds ut i radiokanalen. Dessutom görs en strikt separering av styrdata och nyttodata.
Skydd av kommunikationen sammanfattas i begreppet COMSEC, communications security. Det sker med hjälp av kryptering.
Kommunikationen måste även skyddas mod avsiktliga störningar från fienden, ”jamming”.Därför har R&S utrustat SDTR med olika tekniker för att uppnå TRANSEC, transmission security. Frekvenshopp och ytterligare åtgärder inbyggt i vågformen, som exempelvis en ad-hoc-funktion, ger skydd mot upptäckt av fienden, interferenser och störsändare.

Egenutvecklad
SDTR är helt utvecklad, internt, av Rohde & Schwarz. De har inte berättat om utvecklingskostnaderna totalt, men att företaget spenderar hela 16 procent av sin omsättning på forskning och utveckling. Omsättningen var 1,8 miljarder euro i senaste bokslut.
Det låter sig göras av ett företag som är helt privatägt, av familjerna Rohde & Schwarz, utan hänsyn till en nervös aktiemarknad.
SDTR är det första i en serie radiosystem. Tekniken kommer att återutnyttjas och utvecklas vidare i en version för flyget, SDAR, som kommer att presenteras 2014. Kort därefter kommer det även ut en version för fartyg, SDSR.

 

Comments are closed.