Stoppa pressarna!

Nu har vi tryckt det sista numret av Elektronik i Norden på papper. Från och med nyåret 2013 är Elektronik i Norden helt och hållet elektronisk och alla våra drygt 25 000 prenumeranter välkomnas över till webb och nyhetsbrev.

Anette och Gunnar kontrollerar trycket på ett av de första numren av Elektronik i Norden.

Det är nu drygt 20 år sedan vi startade Elektronik i Norden. Då var papperstidningen en självklarhet och Internet något som vi på sin höjd kunde drömma om. Sedan dess har vi sett både Internetbubblor och felsatsningar, men också en stadig övergång till en Internetbaserad mediavärld. Elektronik i Norden har sedan länge sin huvudverksamhet på Internet, vare sig det är webb, nyhetsbrev eller elektronisk tidning. Papperstidningen har alltmer blivit en sidoverksamhet.

Därför är heller inte steget till en helt elektronisk publicering särskilt stort. De senaste åren har vi sett vart utvecklingen varit på väg och vi har kunnat förbereda oss på den. Vi gör gärna återblickar i historien, men inte för att drömma om gamla tider. Vi försöker i stället använda vår erfarenhet för att hålla oss i framkanten. Det gäller både den teknik vi skriver om och den teknik vi använder oss av. Och vi tror att tiden nu är mogen för nästa steg.

Satsar på teknik
Det här innebär inte att vi lämnar vår tekniska inriktning – tvärtom. Nyheter är viktigt, men vi fortsätter att publicera djupt tekniska artiklar och tekniska kommentarer på samma sätt som idag. Vi kommer naturligtvis också att vidareutveckla vår Internetsatsning. Men mer om det längre fram.

Det som gäller nu är:
* Elektronik i Norden 11/2012 blir den sista tidningen i pappersform.
* Nyhetsbrev och webb fortsätter på samma sätt som idag, nyhetsbrevet utkommer från årsskiftet två gånger i veckan.
* Redaktionellt material fortsätter att vara fritt tillgängligt på webben och det är också i fortsättningen gratis att prenumerera på nyhetsbrevet.

Comments are closed.