Mikrovågsdagar på Chalmers i mars

Swedish Microwave Days är en sammanslagning av symposierna GigaHertz och AntennEMB. De äger rum 11 – 12 mars på Chalmers universitet i Göteborg.

Konferensprogrammet för GigaHertz och AntennEMB kan laddas ned här: http://www.chalmers.se/en/conference/swedishmicrowavedays2014/Documents/SwedishMicrowaveDays_Programme.pdf.
En rad internationella aktoriteter inom avancerad teknik och forskning kommer att tala:
* Dr Imran Mehdi (JPL/Caltech, USA): “THz Electronics: Recent Advances and Challenges”
* PD Dr. Frank Schwierz (TU Ilmenau, Germany): “RF Graphene Transistors”
* Dr Jonas Hansryd (Ericsson AB): “Radio Architecture Challenges and Opportunities in 5G Mobile Communication Systems”
* Prof. Andrea Neto (TU Delft, The Netherlands): “Connected Arrays: in Ten Years from Concept to the State of the Art in Wide Band Arrays”
* Dr Giovanni Toso (ESA-ESTEC, The Netherlands): “Sparse Array Antennas: from Theory to Satellite Applications”
* Dr Arthur Morris (Wispry, Inc., USA): “Existing and upcoming solutions on reconfigurable (mobile-phone) front-ends
Totalt kommer 110 uppsatser att presenteras under 20 sessioner.  Förutom dessa hålls ett antal applikationsinriktade seminarier och vid sidan av konferenserna hålls en utställning där företag deltar.
Registrering måste ske före den 10 februari. Se www.microwavedays.se
Ansvarig för GigaHerz 2014 är Christian Fager, avdelningen mikroteknik och nanoforskning vid Chalmers och för AntennEMB 2014 ansvarar Thomas Rylander, avdelningen signaler och system vid Chalmers.

 

Comments are closed.