Micronano System Workshop på Uppsala universitet

Mikro- och nanosystemkonferensen MSW2014 kommer att hållas 15-16 maj.

Konferensen tar upp ämnen som sensorer, aktuatorer, mikrofluidik och integrerad optik och elektronik. Deltagarna lovas en god insikt i vad som händer på området inom industri och forskning.
Roland Zengerle, IMTEK, Freiburgs universitet och Aydogan Ozcan, UCLA, har bjudits in som talare.
Förutom konferensen kommer deltagarna att bjudas in att besöka Myfab vid Ångströmlaboratoriet och till ett besök hos ett Uppsalaföretag  med inriktning på mikrosystemteknik.  För bägge fallen gäller att antalet besökare är begränsat.
För mer information, kontakta msw2014@teknik.uu.se

 

Comments are closed.