Midsummer får 240 miljoner från Italien

Italiens statliga investeringsmyndighet Invitalia har kommit överens med det svenska solenergiföretaget Midsummer om de slutgiltiga villkoren för utbetalning av de ca 22 miljoner euro i bidrag som Midsummer tilldelats för sin satsning på storskalig tillverkning av tunnfilmssolceller i en ny fabrik i Bari, Italien.

De slutgiltiga avtalsvillkoren för stödet till Midsummers Barifabrik har nu godkänts av Invitalias styrelse. Midsummer kommer att få ett direkt stöd på cirka 22 miljoner euro (240 miljoner kronor) i form av bidrag för att starta tillverkning av lätta, diskreta och miljövänliga tunnfilmssolpaneler i Bari, Italien. Produktionskapaciteten vid den italienska fabriken blir 50 MW solceller per år.

Under de senaste tolv månaderna har Midsummer offentliggjort att man slutit överenskommelser med tre italienska aktörer inom tak- och byggmaterial om leverans av 75 MW solceller över fem år, och nyligen meddelade man att man tecknat ytterligare sex avsiktsförklaringar för leverans av 107 MW solceller till svenska och internationella branschaktörer. Under tiden har fabriken i Bari färdigställts och utrustats med maskiner från moderbolaget, personal har rekryterats m m.

I det slutliga kontraktet har projektet modifierats något för att ge ett större fokus på produktion av solceller och solpaneler med en något mindre budget för FoU-delen av projektet. Hela projektet beräknas nu bli en investering på cirka 57,5 miljoner euro (något mindre än det ursprungliga avtalet), varav Midsummer får cirka 38,2 procent i bidrag (högre än det ursprungliga avtalet som angav 35 procent). Bidragsbeloppet på cirka 22 miljoner euro (240 miljoner kronor) är i linje med tidigare kommunikation.

Efter undertecknande av det slutliga kontraktet kommer Midsummer att lämna in underlag för de kostnader som hittills uppkommit i projektet för den första bidragsutbetalningen från Invitalia. Efter mottagandet av Midsummers verifierade utgifter sker betalningarna normalt inom 60 dagar.

Comments are closed.