Middleware-paket

Kontron visar för första gången upp sin nya korsplattform-middleware, Kontron Embedded Application Programming Interface (Kontron EAPI), vid årets SPS/IPC/DRIVES-mässa i Nürnberg. Med denna lansering har Kontron standardiserat access och kontroll över hårdvaruresurser för embedded-applikationer.

Applikationsutvecklarna kommer att kunna dra nytta av ett bibliotek med API-funktioner för inhämtande av information från Kontrons alla nya embedded-datorplattformar. Kontron EAPI överensstämmer med PICMG:s EAPI, men är oberoende av formfaktorer och operativsystem och erbjuder dessutom en utökad uppsättning funktioner.
De första produkterna som får det nya Kontron EAPI är Kontrons embedded-moderkort KTQ45, Kontron COM Express Computer-on-Module nanoETXexpress-SP och Kontrons industridatorserie MICROSPACE MPCX. Alla nya plattformar som lanseras efter denna introduktion kommer också att stödjas. Oavsett vilken Kontron-plattform de använder i framtiden kommer utvecklarna att hitta en identisk uppsättning funktionsanrop för dedicerade uppgifter. Mjukvarugränssnitten till hårdvaran kan länkas till valfritt högre programmeringsspråk, som C++ eller Java.
– Vi vill minska FoU-kostnaderna för våra kunder, säger Dirk Finstel, CTO på Kontron. Tack vare standardiseringen minskas komplexiteten vid access av I/O-funktioner. Och detta gäller inte bara för enstaka kort, utan över alla plattformar.
Kontron EAPI följer PICMG:s EAPI enligt definitionen i den senaste COM Express-specifikationen, COM.0 Rev.2, men utökar dess funktionsuppsättning med nya funktionsanrop för grundläggande systeminformation (t ex CPU, minne, hårddisk, batteri), temperatur- och spänningsövervakning, CPU-prestanda och termisk styrning. Dessutom omfattar Kontron flera formfaktorer – från AdvancedTCA till VPX – och alla funktioner kan fjärranropas över internet. De utvecklare som använder detta kan dra nytta av säkerheten hos ett oberoende, standardiserat programmeringsgränssnitt i kombination med praktiskt användande och en utökad funktionsuppsättning.

Comments are closed.