IP-baserade röstsamtal i LTE-nät

Telekomföretaget ZTE har genomfört IP-baserade VoLTE (Voice over LTE) samtal i operatören CSLs nya LTE-nät och dess befintliga 2G/3G-nätverk. Samtalen kunde genomföras tack vare IMS (IP Multimedia Subsystem)-teknik i nätverken och handenheterna.

Tekniken gör det möjligt för operatörer att erbjuda IP-baserade multimedia-tjänster i nätverken. Samtalen genomfördes mellan mobiltelefoner utrustade med IMS-klienter och till traditionella mobiler. VoLTE är nästa steg i arbetet med att skapa en standard för röstsamtal i LTE-nät.
– Förmågan att kunna genomföra ”Voice over LTE” är en av operatörernas största utmaningar när de ska rulla ut LTE-nät, säger Thomas Granström, Nordenchef på ZTE. I detta fall samarbetade vi med CSL för att undersöka frågan närmare och det resulterade i värdefull kunskap i hur vi kan överföra röstsamtal i LTE-nät. Demonstrationen vi genomförde tillsammans är ett viktigt fundament i CSLs framtida satsning på ett IMS-baserat LTE-Advanced nät. Det skulle inte förvåna mig om den här aktiviteten även skapar intresse hos andra operatörer, även här i Norden.

Comments are closed.