Middleware från Enea i Wimax-basstationer

PureWave Networks har köpt Enea Accelerator 2.0 för att användas i företagets nästa generation av WiMAX-basstationer.

– Att utveckla middleware är oerhört tidskrävande och Eneas lösning ger oss möjlighet att satsa våra resurser på det vi verkligen är bra på, säger Dan Picker, CTO, PureWave.
PureWaves nästa generation av WiMax-basstationer är tänkt för utomhusmontering på vägg eller stolpe och har mycket litet format (pico). Plattformen är också avsedd som bas för både WiMax och LTE.

Comments are closed.