Micronic Mydata visar vinst

Micronic Mydata uppvisar ett resultat efter skatt på drygt 111 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i fjol. Det kan jämföras med en förlust för fjärde kvartalet 2009 på nästan 143 miljoner.

För helåret 2010 (2009) är motsvarande siffror 37 (-144) miljoner kronor.

 Både nettoomsättningen (552 miljoner kronor) och orderingången (360 miljoner kronor) ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2010 jämfört med samma period i fjol.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 288 miljoner kronor jämfört med 1052 miljoner i fjol. Av företagets två kärnområden var det affärsområde ytmontering som stod för den största ökningen till 615 (473) miljoner kronor och affärsområde mönsterritare för 672 (579) miljoner.

Peter Uddfors, vd och koncernchef för Micronic Mydata, kommenterar det fjärde kvartalet och helåret 2010 med:

”Under fjärde kvartalet levererade vi tre maskritare, vilket tillsammans med en fortsatt försäljningsökning av ytmonteringsutrustning, resulterade i starka siffror avseende både omsättning och vinst för det fjärde kvartalet och helåret. Positivt är även den starka orderingången, som visar att marknaden vänt uppåt och att vi är en konkurrenskraftig leverantör till elektronikindustrin inom mönsterritare och ytmontering”.

”Under 2010 har fokus inom utveckling legat på den nya produkten för avancerad elektronisk kapsling, direktritaren LDI. 137 miljoner kronor, eller 55 procent av årets utvecklingsutgifter avser LDI. Projektet är tekniskt utmanande. Under fjärde kvartalet nådde vi en viktig milstolpe i och med leveransen av det första systemet. Detta testas nu av en av våra samarbetspartners inför beslut om framtida produktion. Efter kvalificering bedöms ytterligare leveranser ske med start 2012”.

Comments are closed.