Microchip lanserar PIC utvecklingsplattform

Microchip lanserar nu en utvecklingsplattform för sina 8-bitars PIC mikrostyrkretsar med oberoende kringenheter (Core-Independent Peripherals, CIPs) som, genom att kombinera dessa som byggstenar, ska underlätta utvecklingen av applikationer.

Enligt Microchip kan konstruktörer kombinera dessa byggstenar för att skapa funktioner för en tillämpning oberoende av varandra och koppla ihop dessa med integrerade, intelligenta analoga kringenheter. Genom att funktioner realiseras i hårdvaran i stället för mjukvara får systemet betydligt bättre prestanda än vad som kan uppnås när man använder  traditionella mikrostyrkretsar, menar företaget.

Tillsammans med lanseringen av sin nya version 3.0 MPLAB Code Configurator – den senaste versionen av företagets grafiska programmeringsmiljö – släpper företaget också tre nya utvecklingskort. Curiosity Development Board  är ett utvecklingskort för nybörjare med integrerad programmerare och debugger samt optioner för externa anslutningar. Explorer 8 Development Kit är ett snabbt verktyg för "proof-of-concept" med integration och stöd för de flesta 8-bitars PIC mikrostyrkretsarna. PICDEM Lab II Development Board  är det tredje kortet och är avsett för experiment och utveckling  med fokus på analoga och blandade signaler.

MPLAB kod Configurator Version 3.0 finns nu i en beta-version för gratis nedladdning. Curiosity Development Board kostar 20 dollar, Explorer 8 Development Kit 75 dollar och PICDEM Lab II Development Board säljs för 100 dollar.

Comments are closed.