Autoliv startar samriskbolag

Autoliv och Nissin Kogyo meddelar att de har för avsikt att bilda ett nytt samriskföretag inom produktområdena "Brake Control och Brake Apply Systems" med Nissin Kogyo. Enligt ett avtal mellan de båda företagen kommer Autoliv att äga 51 procent av det nya bolaget.

Samriskföretaget kommer att kombinera Autolivs nuvarande verksamhet inom bromsstyrning med en "carve-out" av Nissin Kogyos verksamhet inom samma område.

Samriskföretaget kommer att få 2000 anställd med kompetens inom teknik, försäljning, tillverkning och administration för den globala fordonsmarknaden. Bolaget kommer att ha tillverkning i Japan, Kina och USA samt förfoga över två testbanor. Över 1200 patent och andra immateriella rättigheter kommer också att ingå i företaget. Enligt Autoliv kommer samarbetet att stärka bolagets kapacitet inom säkerhetssystem och företagets portfölj inom självkörande fordon.

Autoliv räknar med att avsluta affären i början av det första kvartalet 2016, under förutsättning av sedvanliga godkännanden från myndigheter samt godkännande från Nissin Kogyos aktieägare.

Comments are closed.