Michael Treschow vill lämna styrelseposten i Ericsson

Michael Treschow avser att under 2011 eller 2012 dra sig tillbaka från posten som styrelseordförande inom Ericsson.

Michael Treschow valdes till Ericssons styrelseordförande den 27 mars 2002. Ett av hans första drag var att genomföra en emittering för att få ett kapitaltillskott av 30 miljarder kronor (4,3 miljarder dollar). Under hans tid som styrelseordförande pekade han ut och introducerade två verkställande direktörer: Carl-Henric Svanberg 2003 och Hans Vesterberg 2009.
Efter telekomkraschen har Ericsson återhämtat sig och nådde 2009 en omsättning på 206 miljarder dollar. Arbetsstyrkan var då 88 000 anställda i 175 länder.
Inom infrastruktur har Ericsson en ledande position, med 40 procent världsmarknadsandel. På den fragmenterade servicesektorn har Ericsson också en ledande position, med 10 procents marknadsandel.
Ericsson har under Michel Treschows ledning av styrelsen stärkt sin finansiella position och har spelat en aktiv roll inom industrins konsollidering. Vid slutet av 2009 hade Ericsson 36,1 miljarder kronor i kassan.
Under Michael Treschows tid har Ericsson också gjort ett antal företagsförvärv, sådana som Marconi (fast infrastruktur), Redback (edge-routers), Tandberg Television och Nortels verksamheter för CDMA, LTE och GSM.

 

Comments are closed.