Eventuell ny prisreglering

EU:s telekomministrar diskuterar ett eventuellt införande av pristak på så kallad dataroaming inom den europeiska unionen.

Idag samlades EU:s ”telekomministrar” i Bryssel för att bland annat diskutera prisreglering av mobiltelefonitjänster som går via en utländsk operatör. IT- och regionminister Anna-Karin Hatt menar att det i framtiden kan bli aktuellt med ett pristak på dataroaming.

– För mig är det självklart att vi ska kunna använda våra mobiler för att ringa eller surfa när vi är utomlands utan att få skyhöga mobilräkningar. Rimligen borde det även ligga i operatörernas intresse att priset inte avskräcker kunder från att använda deras tjänster, säger Anna-Karin Hatt.

Den nuvarande EU-regleringen på roamingområdet kom 2009. Sedan dess har avgifterna för mobilsamtal och sms sjunkit, men när det gäller datatrafik, så kallad dataroaming, har inte motsvarande prissänkning skett. Priserna för att surfa med mobilen i ett annat EU-land är fortfarande höga i förhållande till vad användare betalar i sina egna länder, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

– Om det inte går att komma till rätta med det här problemet kan det i framtiden bli aktuellt med ett pristak även på slutkundsnivå på dataroaming. Det här är en av de frågor jag kommer att diskutera när jag framöver träffar operatörerna på marknaden, säger Anna-Karin Hatt.

Kommissionen kommer inom kort att publicera en rapport om roaming och hur marknaden bör regleras i framtiden. Rapporten ska skickas ut på konsultation till alla berörda parter och till sommaren beräknas ett slutligt förslag vara färdigt.

Comments are closed.