Mera Cadence än Cadence?

Med Galaxy Custom Designer för analoga och analog/digitala halvledarkonstruktioner har EDA-tillverkaren Synopsys försökt göra allt på det sätt som konstruktörerna är vana. Det innebär i praktiken att det mesta liknar konstruktionsmiljön från de Cadence-verktyg som de flesta använder idag.

– Målet är att konstruktörerna skall kunna göra övergången utan att tappa i produktivitet, säger Graham Etchells, marknadsansvarig för analoga verktyg. Därför är de grundläggande funktionerna och det grafiska utseendet samma som de är vana vid. Men den gemensamma databasen gör det också möjligt att göra saker som hittills inte varit möjliga.
Synopsys insteg i analogvärlden innebär att alla de stora EDA-tillverkarna nu har kompletta konstruktionsflöden för blandat analoga och digitala konstruktioner. Magma lanserade sitt flöde tidigare i år och Mentor kompletterade sitt analoga flöde med ett nytt digitalt med köpet av Sierra.
– Det finns helt enkelt inga stora rent digitala konstruktioner längre, säger Graham Etchells. Alla systemkomponenter innehåller analoga delar och det blir allt svårare att samla analoga delar på ett ställe och digitala på ett annat. I stället hamnar små analoga block överallt på chipet och det kräver ett mer sammanhållet konstruktionsflöde.
Synopsys valde att utveckla de analoga verktygen internt i företaget, i stället för att köpa ett färdigt verktyg utifrån.
– Det gjorde vi framför allt för att nå en bättre integration. Det räcker inte att bara använda de gamla vanliga gränssnitten och konvertera mellan olika miljöer. Dessutom kunde vi på det här sättet ta fram ett verktyg som verkligen fungerar som vi önskar.

Comments are closed.