Mer än 265 000 patentansökningar

EPO (European Patent Office) fick mer än 265 000 patentansökningar under 2013. Det är en ökning med 2,8 procent jämfört med 2012 och den högsta nivån någonsin. Totalt beviljade och publicerade EPO 66 700 patent, en ökning med 1,7 procent.

– Siffrorna understryker Europas betydelse som ett starkt fäste för global innovation, säger Awapatents vd Magnus Hallin. Det är också glädjande att Sverige tillhör de länder där patentansökningarna ökar starkt. Det är nu fjärde året i rad som patentansökningarna vid EPO ökat.
Patentansökningarna från Sverige ökade med 7,7 procent, till cirka 5 000, vilket placerar Sverige på sjätte plats i Europa. De fem länder som ligger före är Tyskland, med 32 000 ansökningar (-6,3 %), Frankrike, med 12 200 ansökningar (+/- 0), Schweiz, med 8 000 ansökningar (-2,2 %), Nederländerna, med 7 600 ansökningar (+18 %) och Storbritannien, med 6 500 ansökningar (-2,9 %).
Flest ansökningar kom från USA, med 64 800 ansökningar (+2 %) följt av Japan, med 52 300 ansökningar (+1,2 %). Störst ökningar visade Kina, med 22 200 ansökningar (+18 %) och Sydkorea, med 16 900 ansökningar (+16,6 %).
Siffrorna är preliminära. Detaljerade uppgifter om enskilda länder och sektorer samt en rangordning av företag publiceras av EPO den 6 mars.

Comments are closed.