Mems-samarbete

Globalfoundries tillkännager ett strategiskt partnerskap med SVTC Technologies för att påskynda övergången till högvolymstillverkning av mikroelektromekaniska system (mems).

Samarbetet, som kommer att fokusera på gemensam teknikutveckling, kommer hjälpa Globalfoundries att nå sitt mål att bli en mems-foundryledare.

Ett av de snabbast växande segmenten inom halvledarmarknaden är mems-baserade produkter, som finns i allt från fordon och bläckstråleskrivare till avancerade datorlika (smarta) telefoner och spelkonsoler. Dock har mems-tillverkningen främst varit begränsad till specialister som praktiserar en "en process, en produkt”-strategi, enligt Globalfoundries. För att låta mems-marknaden fortsätta sin snabba tillväxt, är Globalfoundries strategi att mems ska gå från specialtillverkning till produktion av stora volymer genom att fokusera på standardisering liknande avancerade CMOS-processer.

”Vi har en stark historia av mems-tillverkning och många CMOS-baserade teknologier som kan utnyttjas av mems. Planer finns på att lägga infrastruktur och expertis till att stödja en särskild mems produktionslinje i Fab 3E, med målet att början volymproduktion till Q3 2011", säger Raj Kumar, senior vice president i 200 mm affärsenheten och chef för Globalfoundries, Singapore.

GlobalFoundries kommer inledningsvis att inrikta sitt mems utvecklingsinitiativ på tre program: accelerometrar för mobiltelefoner och konsumentelektronik, gyroskop för bildstabilisering och riktningsavkänning och RF-mems för multiband i mobiltelefoner.

Comments are closed.