Medicinsk analysplattform för personaliserad vård

IBM har utvecklat en medicinsk analysplattform, som kan leda till smartare och mer personaliserad sjukvård inom en rad områden som högt blodtryck samt cancer- och AIDS-behandling.

Plattformen utgår från patientens personliga förhållanden och sjukdomsprofil och kombinerar dessa med analyser av tidigare fall och kliniska riktlinjer. Då läkaren ställt en diagnos kan han/hon få rekommendationer som är specifika för den aktuella patientens förhållanden. Att välja den mest effektiva behandling beror på en rad olika faktorer som ålder, vikt, familjehistorik, sjukdomens nuvarande status och allmänt hälsoläge. Med plattformen Clinical Genomics (Cli-G) kan denna information integreras och analyseras tillsammans med kliniska riktlinjer och information om tidigare patienter.
IBMs forskningsavdelning, IBM Research, samarbetar med Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ett forsknings- och behandlingscenter för cancer i Italien, där plattformen nu testas.

Comments are closed.