Ericsson lägger bud på division inom Technicolor

Ericsson avser förvärva Technicolors Broadcast Services Division, en teknikdivision inomTechnicolor för utsändningar inom media- och underhållningssektorn med huvudkontor i Frankrike.

Köpeskillingen anges till 19 miljoner euro, och med en möjlig så kallad ”earn-out” baserad på 2015 års intäkter från verksamheten, på upp till 9 miljoner euro.

Intentionen med det aviserade förvärvet är i linje med Ericssons ”managed services”-strategi att även bredda sin kompetens inom områden såsom tv-utsändningar. Affären avses vara avslutad under mitten av 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.