Mecel öppnar kontor i Bangalore

Programvaruföretaget Mecel, med verksamhet inom fordonsindustrin, öppnar kontor i Bangalore i Indien och stärker därmed sin närvaro i Asien.

Mecel, med huvudkontor i Göteborg, har mer än 25 års erfarenhet inom fordonsindustrin och utveckling avancerade mjukvarulösningar. Kontoret i Bangalore ska ansvara för utveckling och försäljning av bolagets produkter i regionen samt ge direkt stöd till företagets växande kundbas i Indien. Det nya kontoret kommer inledningsvis att sysselsätta cirka 40 personer, men det finns planer på en snabb expansion för att möta marknadens ökande efterfrågan.

Det nya kontoret stärker Mecels närvaro i Asien, med tonvikt på utveckling och försäljning av företagets produkter för AUTOSAR-utveckling, Automotive Bluetooth och HMI Design.

– Den asiatiska bilindustrin växer och med vår närvaro i Indien kan vi nå hela den asiatiska marknaden snabbt och direkt, säger Mecels vd Kent Eric Lång.

Som ett internationellt företag kan Mecel stödja kunder över hela världen. Ett globalt fokus blir allt viktigare för företaget då utvecklingen av fordon inte bara sker på traditionella platser i Europa, USA och Japan utan även på tillväxtmarknader som exempelvis Indien, Latinamerika, Kina och Malaysia.

Comments are closed.