Mats Odell leder styrelsen för svenska smartare elektroniksystem

Det strategiska innovationsprogrammet ”smartare elektroniksystem för Sverige” kommer att ledas av Mats Odell. Under de närmaste tre åren allokerar Vinnova, Energimyndigheten och Formas 90 miljoner kronor. Industrin förväntas bidra med lika mycket till, d v s totalt satsas ca 180 miljoner kronor.

Programmet har utarbetats i samverkan mellan Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF. Det omfattar teknikområden som mikro/nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system.
En styrelse för innovationsprogrammet ”smartare elektroniksystem för Sverige” är nu tillsatt, med Mats Odell som ordförande.
– Sverige har en lång tradition av att vara industriland i världsklass. Det är med engagemang och entusiasm jag nu går in i arbetet för att bidra till att Sverige behåller sin position inom området, vilket i sin tur stärker svensk ekonomi och därmed fortsatt hög välfärd. Vårt mål är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerade elektroniska komponenter och system, säger Mats Odell.
Han tillträder som ordförande efter riksdagsvalet, då han lämnar riksdagen och sitt uppdrag som näringsutskottets ordförande.
Styrelsen har en bred representation med ledande personer från såväl industri som akademi och omfattar:
Mats Odell, Ordförande
Bo Wass, Managing Director, Autoliv Electronics AB
Pontus de Laval, CTO Saab AB
Maria Månsson, Prevas AB/Ordf. Svensk Elektronik
Mikael Joki, CEO Eskilstuna Elektronikpartner AB
Markus Renlund, Grundare & COO Ascilion
Stefan Svensson, R&D Manager, ABB CRC
Edvard Kälvesten, CEO Silex AB
Håkan Karlsson,  CEO Cobolt AB
Leif Ljungqvist, CEO Acreo Swedish ICT AB
Jerker Delsing, Prof. Luleå Tekniska Universitet
Carl-Mikael Zetterling, Prof. Kungliga Tekniska Högskolan
En första utlysning för innovationsprojekt är öppen till 22 september och en SUMMIT hålls den 25 september som är öppen för alla.

Comments are closed.