Mats Odell leder nytt Innovationsprogram

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas finansierar ett nytt strategiskt innovationsprogram för utvecklingen av elektroniska komponenter och system. Branschen får därmed en riktad FoI-finansiering där hittills 90 miljoner kronor har allokerats för kommande tre år. Industrin förväntas bidra med lika mycket till, det vill säga totalt satsas ca 180 miljoner kronor.

Programmet omfattar teknikområden som mikro/nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system och har tagits fram i samverkan mellan Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF.
Innovationsprogrammet, med parollen ”smartare elektroniksystem för Sverige” är nu under uppstart och en styrelse är tillsatt, med Mats Odell som ordförande.
– Sverige har en lång tradition av att vara industriland i världsklass, säger Mats Odell, som tillträder som ordförande efter riksdagsvalet, då han lämnar riksdagen och sitt uppdrag som näringsutskottets ordförande. Det är med engagemang och entusiasm jag nu går in i arbetet för att bidra till att Sverige behåller sin position inom området, vilket i sin tur stärker svensk ekonomi och därmed fortsatt hög välfärd. Vårt mål är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerade elektroniska komponenter och system.
Styrelsen har en bred representation med ledande personer från såväl industri och akademi. (se faktaruta nedan). En första utlysning för innovationsprojekt är öppen till 22 september och en SUMMIT hålls den 25 september som är öppen för alla.
– Vi är glada över det breda engagemang som finns och mycket nöjda med den styrelse som nu ska tillträda, säger Michael Lögdlund som är programchef. Projektpengarna kommer att stärka arbetet med kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjorna och vässa utpekade tekniska spjutspetsområden. Målet är tillväxt för Sverige genom ökad innovations- och konkurrenskraft för både branschen och stora delar av övrig svensk industri.
Ett stort antal företag och forskningsorganisationer har visat stöd och engagemang under förarbetet. Med den ansökan som skickades in för att få programmet beviljat, följde hela 107 stödbrev från små och stora svenska företag, universitet och institut.

Fakta:
Strategiska innovationsprogram är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Nu finns det 11 strategiska innovationsprogram i Sverige. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
Detta strategiska innovationsprogram startar formellt 1 jan 2015, och är under uppstart under hösten.
En styrelse med följande ledamöter är tillsatt att leda arbetet:
Mats Odell, Ordförande
Bo Wass, Managing Director, Autoliv Electronics AB
Pontus de Laval, CTO Saab AB
Maria Månsson, Prevas AB/Ordf. Svensk Elektronik
Mikael Joki, CEO Eskilstuna Elektronikpartner AB
Markus Renlund, Grundare & COO Ascilion
Stefan Svensson, R&D Manager, ABB CRC
Edvard Kälvesten, CEO Silex AB
Håkan Karlsson, CEO Cobolt AB
Leif Ljungqvist, CEO Acreo Swedish ICT AB
Jerker Delsing, Prof. Luleå Tekniska Universitet
Carl-Mikael Zetterling, Prof. Kungliga Tekniska Högskolan

Comments are closed.