Acreo säljer dotterbolaget Fibertronix

Den brittiska specialfiberjätten Fibercore har köpt Fibertronix, dotterbolag till Acreo Swedish ICT.

Genom förvärvet stärks Fibercores globala position som leverantör av specialfiber för krävande miljöer och Acreo Fiberlab i Hudiksvall knyter till sig ytterligare en stark och långsiktig partner inom forskning, utveckling och produktion av optisk specialfiber.
Fibercore är specialiserat på optisk specialfiber för applikationer i krävande miljöer inom främst olje- och gasindustrin och medicinsk teknik. Förvärvet av Fibertronix är en del i Fibercores långsiktiga affärsstrategi och kommer att förstärka bolagets redan ledande marknadsposition rejält.
– Fibertronix banbrytande tekniker för hermetisk kolfiber och polyimid-beläggningar, i kombination med våra möjligheter till volymtillverkning av specialfibrer och kablar för tuffa miljöer, gör att vi nu kan erbjuda produkter och leveranser marknaden ropat efter en lång tid, säger Fibercores vd, Dr Christopher Emslie. Särskilt ser vi nya affärsmöjligheter inom medicinsk teknik.
För Acreo Swedish ICT innebär försäljningen av Fibertronix även ett leverans- och samarbetsavtal som speciellt kommer att gynna Acreo Fiberlab i Hudiksvall. Avtalet garanterar en långsiktig samverkan kring processutveckling och produktion av optisk fiber i Hudiksvall.

– Försäljningsavtalet är väldigt positivt för både Acreo och Hudiksvallsregionen. Vårt förstärkta samarbete med Fibercore möjliggör inte bara stora ordrar utan också nya framtida FoU-projekt, säger Leif Ljungqvist, vd för Acreo Swedish ICT. Avtalet hindrar dock inte FoU-samarbeten med andra aktörer vilket är viktigt för ett oberoende forskningsinstitut som Acreo Swedish ICT.

 

Comments are closed.