MATLAB och Simulink för robotalgoritmer

Från MathWorks kommer Robotics System Toolbox, en ny produkt som är en del av version 2015a. Med färdiga algoritmer och möjlighet att ansluta hårdvara för att utveckla fristående mobila robotapplikationer, erbjuder Robotics System Toolbox ett gränssnitt och fullständig integrering mellan MATLAB, Simulink och robotoperativsystemet ROS.

Nu kan robotikforskare och robotingenjörer arbeta i en enhetlig och integrerad miljö som stöder utveckling, testning och distribution av robotalgoritmer på ROS-kompatibla robotar och simulatorer som Gazebo och V-REP. Detta ger mer tid för design och iteration, eftersom det krävs mindre manuellt arbete för att konvertera från MATLAB till ROS.
Robotics System Toolbox innehåller algoritmer för kartrepresentation, banplanering och banföljning för differentialstyrda robotar. Ingenjörerna kan utveckla och bygga prototyper av motorstyrnings-, datorseende- och tillståndsmaskinapplikationer i MATLAB eller Simulink, och sedan integrera applikationerna med färdiga algoritmer i Robotics System Toolbox. Det är också möjligt att generera en ROS-nod från en Simulink-modell och distribuera den till ett ROS-nätverk, via stödet för automatisk generering av C++-kod.
MATLAB och Simulink är vanliga verktyg i många robotikutbildningar, där lärare och elever använder dem för att utveckla algoritmer, visualisera robotbeteenden och analysera loggdata. Nu kan de programmera en robot eller en simulator i MATLAB och Simulink, och fortsätta att använda MathWorks stödpaket för robothårdvara.

Comments are closed.