Mätinstrument för 8×8 MIMO LTE

Agilent Technologies har tagit fram industrins första kommersiella mätlösning för 8×8 MIMO LTE Advanced. LTE Advanced är en vidareutveckling av LTE mot 4 G. Standardiseringsarbetet är utfört som en del av Release 10 av 3GPP-specifikationen och kommer att gå vidare i Release 11 och ytterligare utvecklingar. LTE Advanced innefattar en rad utökningar och nya tekniker för att uppnå 1 Gbit/s toppvärde i nedlänken och 500 Mbit/s i upplänken.
I LTE Advanced ryms detta inom 100 MHz bandbredd genom användningen av fem bärvågor, var och en 20 MHz breda, och med hjälp av en förbättrad multiantennteknik i både ned- och upplänk. I nedlänken utnyttjas mode 9, vilket innebär MIMO (multipple-input, multiple-output) med 8 spatiala strömmar och antenner.
I Agilents lösning för att generera och analysera 8×8 MIMO-signaler ingår programvarorna Signal Studio och 89600 VSA och Agilents X-serie av vektor-signalgeneratorer och flerkanals signalanalysatorer med upp till åtta mätkanaler.
Lösningen stöder generering och analys av såväl FDD som TDD-signaler enligt standarden 3GPP Release 10.

Comments are closed.