Mäter 40 kanaler upp till 63 GHz

Tio av Agilents nya oscilloskop i Z-serien kan synkroniseras för att samtidigt kunna mäta på 40 kanaler med 33 GHz bandbredd. Om bara två kanaler utnyttjas i dessa tio oscilloskop kan 63 GHz uppnås på samtidigt 20 kanaler.

I Z-serien ingår 10 modeller med bandbredder från 20 till 63 GHz. Alla kan uppgraderas till 63 GHz. Agilent uppger att dessa har industrins lägsta brusgolv och lägsta jitter.
Jay Alexander, vice president och general manager för Agilents division för oscilloskop och protokollanalysatorer berättar att flera oscilloskop i Z-serien nu har börjat användas runtom i världens laboratorier.
Tack vare den stora bandbredden kan oscilloskopet fånga tredje övertoner till digitala signaler med hastigheter som 28, 32 och 40 Gbit/s.
Möjligheten att synkronisera upp till 40 kanaler är en option.
Användargränssnittet är av ny typ som underlättar arbetet med att analysera nya tekniker i utveckling som spatial modulation.
Bildskärmen kan hanteras med kapacitiv beröring.
Tack vare USB 3.0 kan mätdata snabbt matas ut.
Z-seriens oscilloskop drar nytta av visa tekniker som utvecklats för 90000-seriens oscilloskop. Bland dem märks RealEdge-tekniken som utgör en kombination av Agilents egna arkitekturer, nästas generations mikrokretsar/tunnfilmskomponenter och användning av Agilents halvledarproceser i indiumfosfid. RealEdge-tekniken ger möjligheter att använda oscilloskopen på mycket höga frekvenser och samtidigt skapa lägsta brus och lägsta jitter (75 fs).

 

Comments are closed.