8,4 procents effektivitet med nya organiska solceller

Det belgiska forskningsinstitutet imec har lyckats demonstrera organiska solceller utan fulleren (kristallint kol – t ex nanorör) med 8,4 procents effektivitet.

Organiska solceller har utvecklats en hel del de senaste åren, men fortfarande är det en bit kvar tills de på allvar kan konkurrera med kristallina celler. De organiska solcellerna från imec tar ett par viktiga steg mot det målet.
Att man inte baserar tekniken på fullerenmaterial innebär en högre spänning per cell och ett större absorbsionsspektrum för synligt ljus. Dessutom har man lyckats nå höga kortslutningsströmmar, genom att genom att använda en flerlagerteknik med tre aktiva lager.
Normalt sett används fullerenmaterial i OPV-celler, men ett problem är att materialet ger ett absorpsionsspektrum som skiljer sig från solens. Cellspänningen blir också låg. Ofta föreslås avancerade tandemarkitekturer med olika material för att komma runt problemen.
imecs arkitektur består av en stack med två fullerenfria mottagarlager och ett "donatorlager". Arkitekturen resulterar i en kvantumeffektivitet över 75 procent för ljusvåglängder mellan 400 nm och 720 nm. Med en cellspänning nära 1 V går det att nå en omvandlingseffektivitet på 8,4 procent.

Comments are closed.