Marknaden för smarta telefoner växer

Marknaden har mer än fördubblats enligt en rapport från analysföretaget International Data Corporation (IDC).
Enligt företagets "Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker", ökade tillverkningen av smarta telefoner med totalt 54,7 miljoner enheter för kvartal 1 i år, en uppgång med 56,7 procent jämfört med Q1 2009.

Den totala marknaden för mobiltelefoner ökade dock endast med 21,7 procent. Den totala marknaden för smarta mobiltelefoner stod för 18,8 procent av alla enheter som tillverkades, en uppgång från motsvarande 14,4 procent Q1 2009.

Nokia behåller sin position som ledare inom segmentet smarta telefoner för första kvartalet i år. Som komplement till introduktionen av flera nya modeller såsom C3, C6, och E5 har Nokia meddelat att de kommer att lansera sin första Symbian3-modell, N8. Den här, och andra Symbian3-baserade produkter förväntas företaget lansera under det fjärde kvartalet i år.

De fem tillverkarna som är i topp avseende volymer och marknadsandelar kvartal 1 2010, (antal enheter anges i miljoner) är;

Tillverkare    1Q2010     1Q2010    1Q 2009    1Q2009    1Q 2009/2001
                     Volymer    Marknads-  Volymer    Marknads-   Förändring
                                      andel                          andel
Nokia               21,5        39,3%        13,7           39,3%        56,9%
RIM                 10,6        19,4%         7,3            20,9%        45.2%
Apple                8,8        16,1%         3,8            10,9%      131,6%
HTC                  2,6          4,8%         1,5              4,3%        73,3%
Motorola           2,3          4,2%         1,2              3,4%        91,7%
Övriga              8,9         16,3%         7,2            20,6%        23,6%
Totalt             54,7          100%        34,9            100%        56,7%

Källa: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 6 maj 2010.

Comments are closed.