Årets innovationsstipendiater utsedda

Mottagare av årets innovationsstipendium, som delas ut av Ångström Material Academy vid Uppsala universitet, är doktoranderna Erik Jämstorp, Johan Forsgren och Anders Persson samt studenten Ingrid Ajaxon.

Vid Uppsala universitet finns många doktorander och examensarbetare som bedriver materialforskning tillsammans med industrin, eller utvecklar forskningsidéer med kommersiell potential. Ångström Material Academy, ÅMA, uppmärksammar dessa entreprenörer genom en årlig utdelning av Innovationsstipendiet till doktorand eller examensstudent som bedömts ha nått extra långt i dessa strävanden. Innovationsstipendiet är instiftat av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala.

Årets stipendium tilldelas:

Doktoranden Anders Persson vid avdelningen för Mikrosystemteknik för sitt arbete med miniatyriserade treaxliga magnetfältssensorer för i första hand rymdtillämpningar. Arbetet har inneburit flera mycket innovativa lösningar då oväntade tillverkningssvårigheter har dykt upp. Parallellt med avancerad akademisk forskning har kommersiellt samarbete diskuterats inom såväl rymdbruk, geologi som marin arkeologi.  

Examensarbetaren Ingrid Ajaxon vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik för sitt arbete med utvecklandet av en karakteriseringsmetod för solcellstillämpningar. Arbetet bygger på avancerad forskning som har bidragit till en metod som nu är redo för att användas i utvecklingen av kiselfilmer för solceller.

Doktoranderna Erik Jämstorp och Johan Forsgren vid avdelningen för Nanoteknologi och funktionella material för sitt mycket innovativa arbete med ett nytt material, som har potential att kunna leverera kraftfulla smärtstillande medel på ett säkert sätt till patienter. Arbetet har utförts i samarbete med ett företag och bygger på avancerad forskning som ligger nära en möjlig kommersialisering.

Comments are closed.