Axis ökar kraftigt

Axis AB ökade omsättningen för första kvartalet i år till 643 miljoner kronor, jämfört med 532 miljoner samma period förra året. Resultatet mer än fördubblades, från 46 till 95 miljoner.

– Den positiva försäljningsutvecklingen för nätverksvideoprodukter från slutet av 2009 fortsatte under årets första kvartal, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör. Försäljningen på 643 Mkr motsvarar en tillväxt på 21 procent, vilket justerat för negativa valutaeffekter ger en tillväxt på 36 procent i lokal valuta. Samtliga tre regioner visade en stark tillväxt; allra störst tillväxt uppnåddes i region Asien.
– Axis har fortsatt att bredda sin produktportfölj med lanseringar av ett stort antal nätverksvideoprodukter. Expansionsplanerna fortsätter med rekryteringar inom försäljning, marknad, forskning och utveckling samt etablering av säljkontor. Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 786 personer, vilket innebär att rekryteringstakten har varit något lägre än den som planerats för helåret.

Comments are closed.