Mångmiljonorder till Kockums

Två ubåtar i Gotlandsklassen ska modifieras och förses med lednings-, navigations-, spanings- och sambandssystem motsvarande det som införts på ubåten Södermanland.

Försvarets materielverk har gett Kockums AB i uppdrag att modifiera de två ubåtarna Halland och Uppland. En option finns även att gå vidare med ubåten Gotland.

Dessa installationer innebär att en stor likhet skapas mellan ubåtsklasserna Gotland och Södermanland vilket medger god operativ tillgänglighet och lägre driftskostnad, enligt ett pressmeddelande.

Den första ubåten, Halland, ska levereras i oktober 2011.

Comments are closed.