Magnetiska enkoder-IC utvecklas i samarbete

Austrianmicrosystems och Fraunhofer har inlett ett samarbete för att utveckla magnetiska enkoderkretsar som bygger på Fraunhofers patenterade HallinOne-teknologi.
Detta program för att utveckla rörelsensorer syftar till användning inom marknaderna för industrin, medicin och fordon. Sensorteknologin tillåter mätningar av magnetfält, såväl vertikalt som horisontellt, vilket kan ge såväl magnitud som riktning av magnetfältet i varje mätpunkt. HallinOne-sensorer kan implementeras i CMOS-processer och kan därmed enkelt integreras med andra funktioner.

Comments are closed.