KTH-forskare mest belönade i Europa

KTH är den enskilda institution i Europa som har tagit hem flest "Advanced Grants", fem hittills, från European Research Council (ERC). Endast Weizmann Institute of Science, Israel, har fått lika många. Dessa Grants, på mellan 2,5 och 3,5 miljoner euro under fem år, går till enskilda, synnerligen framstående seniora forskare.

De fem KTH-professorerna som i hård europeisk konkurrens beviljats dessa forskningsanslag av ERC är:
Professor Björn Ottersten (aug 08): "Agile MIMO Systems for Communications, Biomedicine, and Defense".
Professor Johan Håstad (aug 08): "Approximation of NP-hard optimization problems".
Professor Axel Brandenburg – Nordita (aug 08): "Astrophysical Dynamos"
Professor Börje Johansson (nov 08): ”Atomic-Level Physics of Advanced Materials”.
Professor Mikael Östling (mars 09): Open Silicon based research platform for emerging devices”.
KTH är också på banan beträffande ERC-anslag inom utlysningen "Starting Independent Researcher Grants", som riktar sig till unga framstående forskare. Johan Hoffman, KTH Skolan för datavetenskap och kommunikation, är en av dem som år 2008 fick detta prestigefyllda forskningsbidrag för sitt projekt "New Adaptive Computational Methods for Fluid-Structure Interaction using a Unified Continuum Formulation with Applications in Biology, Medicine and Industry".
KTH ligger även i ”svensktoppen” i Vinnovas sammanfattning av alla områden inom EUs sjunde ramprogram. Stockholmsområdet (dvs. KI, KTH, SU, Ericsson, SICS m.fl.) står för nästan hälften av det svenska deltagandet, mätt både i antal projekt och i erhållna medel.

Comments are closed.