Magnea tar in pengar

Stingföretaget Magnea, som utvecklar avancerad rörelsedetektion inom sjukvård och äldreomsorg, har tagit in 1,9 miljoner kronor från de två svenska affärsänglarna Elis Nemes och Karl-Mikael Syding. Företaget har även tecknat avtal med vårdföretaget Attendo.

Elis Nemes på Finninvest AB tar även plats i styrelsen. Genom att mäta specifika rörelser motiverar Magnea patienter och brukare till att vara fysiskt aktiva, samt erbjuder personal ett objektivt verktyg att mäta aktiviteten, något som enligt Affärsinkubatorn Sting idag saknas.

Fysisk aktivitet är väldigt viktig, även när vi blir äldre. En frisk 70-åring tappar enligt bolaget upp till 10 procent av sin muskelmassa efter bara 10 dagar på sjukhus eller äldreboende på grund av sängliggande och inaktivitet. Investeringen i Magnea ska hjälpa till att ändra på den siffran.

– Magnea har utvecklat en spännande och banbrytande teknik som hjälper personer på äldreboende samt patienter på sjukhus att få bättre livskvalitet genom bibehållen fysisk styrka och mobilitet. Jag är glad att kunna bidra till denna verksamhet och är övertygad om ett varmt mottagande av detta hjälpmedel både i Norden och på hela internationella marknaden, säger Elis Nemes på Finninvest AB, en av affärsänglarna som investerat i Magnea.

Magnea har även ingått avtal med Attendo, den enskilt största privata aktören inom nordisk äldreomsorg. Bolaget kommer under våren att initialt lansera sin produkt på två av Attendos äldreboenden i Stockholmsregionen.

– Tillsammans med Attendo vill vi belysa vikten av fysisk aktivitet hos sjukhuspatienter samt brukare i äldrevården. Inaktivitet på sjukhus och vårdboenden är kopplat till ett 30-tal sekundära sjukdomstillstånd som i sin tur leder till längre vårdtider. Det kostar samhället hundratals miljoner kronor varje år och är något som kan motverkas genom att vårdgivare fokuserar på att uppmuntra sina brukare och patienter till att röra på sig, säger Med. Dr. Johan Hedevåg, grundare och vd på Magnea.

Magnea har sitt ursprung i Clinical Innovation Fellowship (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Läns Landsting). Bolaget kommer att lansera brett på den Nordiska marknaden under 2016, och 2017 är siktet inställt mot EU, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.