WWF utser Exibea till klimatlösare

Världsnaturfonden WWF har utsett inkubatorföretaget Exibeas energidisplay Elviz (Electricity Visualizer) som en av årets sju Climate Solvers. Dessa presenteras idag på Stockholm Cleantech Venture Day.
– De har chans att utvecklas till exportsuccéer som kan minska koldioxidutsläppen med 600 miljoner ton, vilket är tio gånger mer än Sveriges årliga utsläpp, säger Stefan Henningsson, klimatchef på Världsnaturfonden WWF.

För att bli en av WWF:s Climate Solvers krävs det att innovationen har en global potential och att den fram till 2020 kan bidra med ett minskat koldioxidutsläpp på minst 20 miljoner ton per år.
– Denna utmärkelse bidrar till ökat förtroende för vår teknologi vilket givetvis är jätteroligt. Det finns många sätt att uppmuntra till energibesparing, vi har funnit ett, så det är skönt att det finns fler som tror lika mycket på vår produkt som vi gör, säger Joakim Ottander, vd för Exibea.
Sverige och Italien har inom kort ett fullt utbyggt system för fjärravlästa elmätare och nyligen beslutade EU-parlamentet att 80 procent av Europas hushåll ska vara utrustade med fjärravlästa elmätare år 2020. Detta banar vägen för innovationer som Exibeas produkt Elviz. Om 9 procent av Europas hushåll installerade en teknik som Elviz så skulle 20 miljoner ton koldioxid kunna sparas varje år.

Elviz är en energidisplay som är kompatibel med de moderna fjärravlästa elmätarna och nyttjar dessa för att kostnadseffektivt tillgodose konsumenternas behov av bättre information kring elförbrukningen. Exibeas produkt uppges dessutom vara mer lättanvänd än motsvarande produkter som finns på marknaden och kan installeras av användaren själv.

Många elbolag erbjuder idag sina kunder en övervakning av förbrukningen via webben men återkopplingen i praktiken är inte tillräckligt snabb för att resultera i besparing, enligt företaget. Elviz visualiserar förbrukningen i realtid vilket innebär att användaren kan se exakt vad hon eller han sparat genom att stänga av TV:n eller släcka lampan. Elviz passar alla hushåll som vill sänka sina energikostnader eller minska sin klimatpåverkan.

– Med tanke på att Världsnaturfonden WWF är en global organisation så hoppas vi på att denna utmärkelse dessutom kommer att hjälpa oss att hitta potentiella partners och marknader även utanför Sverige.

Just nu färdigställer Exibea ett pilotprojekt på 60 displayer som kommer att testas av Grästorp Energi, Alingsås Energi och NCC. Elviz kommer att finnas på marknaden för konsument i mars 2009.

Övriga företag som Världsnaturfonden WWF lyfter fram är Cortus Stockholm som tagit fram en lösning för att förgasa biobränslen, Termodeck som utvecklat ett system för energilagring i hus och byggnader till ventilation, uppvärmning och Kyla. Två andra är företagen Solvatten som kan rena förorenat dricksvatten med solenergi och Airec som utvecklat värmeväxlare för kyldiskar och luftkonditioneringssystem. De två återstående företagen är norska Neopower som tagit fram ett förbränningssystem för motorer som skapar energi ur överljudsvågor med 40-50 procents högre energieffektivitet äbn vid konventionell förbränning och Swedish biogas som bygger produktionsanläggningar för biogasframställning och utvecklar fordonsgas från avfall som annars skulle deponeras.

Comments are closed.