LTX-Credence testar Nujiras ET-moduler

Nujira Ltd har valt testteknik från LTX-Credence Corporation för att testa Nujiras mycket speciella modulerade radioslutsteg, kallade Cooltech L, enligt principen ”envelope tracking”, ET.

Ett avtal mellan företagen innebär att Nujira kommer att använda LTX-Credence testare Diamond 10. Modulerna Cooltech L kommer att vara i full volymproduktion senare i år.
Valet av testare bygger på att man sökte en omfattande instrumentering med höga prestanda, särskilt vad gäller möjligheten till analoga tester. Det minimala golvyta som Diamond upptar gjorde utpekas även som en fördel och gör att Nujira med lätthet kan installera en teststation även i sitt labb utan att behöva bygga ut det eller byta lokal.
LTX-Credence Diamond 10-systemet levereras nu i maj för att kunna kvalificeras och provas av konstruktörerna.
– Det nu etablerade partnerskapet med LTX-Credence innebär ännu ett viktigt framsteg för Nujira eftersom vi nu kan dra igång volymproduktionen. Att LTX-Credence har en beprövad erfarenhet av test av RF-in/utgångskomponenter och SoC för blandat analoga/digitala är en avgörande fördel för Nujira. Den höggradigt skalbara testplattformen Diamond används redan av våra partners i leverantörskedjan och ger oss den flexibilitet och kapacitet som vi behöver för att leverera hundra miljontals komponenter per år.
Steve Wigley, marknadschef för LTX-Credence påpekar att:
– Nujiras envelope tracking-teknologi kommer snart att konstrueras in i smarta LTE-telefoner och kommer snart att produceras i höga volymer.

 

Comments are closed.