FSW får möjlighter till EMC-test

FSW signal och spektrumanalysator från Rohde & Schwarz ger nu utvecklare möjligheter att optimera EMC-egenskaper hos sina produkters på ett så tidigt stadium som möjligt i konstruktionsfasen, vilket spar tid på vägen mot slutlig EMC-certifiering.

Typiskt används FSW högklassiga signal och spektrumanalysapparater i utvecklingslab hos flyg- och försvarsföretag samt inom telekommunikations- och bilindustrin. För underlätta för dessa användare stödjer man med den nya programvaran FSW-K54 även EMC-bandbredder enligt såväl kommersiella som militära standarder.
För att analysera störningar kan man välja detektorer för toppvärde, kvasitopp, CISPR-medelvärde och RMS-genomsnitt enligt CISPR och MIL-standarder.
En databas innehåller fördefinierade gränslinjer enligt internationella standarder samt korrektionsfaktorer  (för givare)  för typiska mätuppgifter.  Gränslinjerna och givarna kan modifieras för att matcha kundernas krav och EMC-tillbehör.
Med EMI-optionen kan användare optimera skärmningens konstruktion (t ex i apparater eller komponenter) för att enkelt kunna testa hur konstruktions och komponentändringar kommer att påverka EMC-prestanda. För att tillförlitligt fånga in alla störningar använder R&S FSW   200 001 punkter  som maximum i ett svep.
Upp till sex spår med olika EMC-detektorer kan vara aktiva samtidigt. Maximalt 16 separata markörer analyserar eventuella störningar som kan förekomma.
Instrumentet visar mätresultat på antingen en linjär eller logaritmisk frekvensaxel. Spektrumskärmen, med en logaritmiskt skalade frekvensaxel, gör det lättare att diagnostisera resultat och tillåter också gränslinjer som ska visas i överensstämmelse med normerna. Amplitud-och frekvens-modulerade signalerna kan demoduleras med markörer. De matas sedan till högtalare eller hörlurar via en ljudkanal för att tydligare kunna  identifiera störningar.
Förutom FSW-K54 har Rohde & Schwarz tagit fram en Windows-baserad programvara, ES SCAN EMI för fjärrstyrning av enkla, automatiska EMC-tester. Programvaran registrerar mätdata, analyserar dessa och dokumenterar resultaten.
FSW-K54, för EMC-mätningar med FSW finns nu att tillgå på marknaden. Till denna spektrumanalysator kommer flera andra alternativ för att mäta RF-parametrar och analysera digitalt modulerade signaler som LTE, WCDMA och WLAN.

 

Comments are closed.