Ericsson nedvärderar del i ST-Ericsson

Ericsson skriver ner värdet på sina tillgångar i ST-Ericsson till 0 kronor från ett tidigare redovisat värde på 5 miljarder och det kommer att belasta bolagets balansräkning under det fjärde kvartalet i år.  Vidare avser Ericsson inte ta över ST:s andel i det gemensamägda samriskbolaget.

Ericsson kommer att fortsätta att undersöka olika strategiska alternativ för framtiden för ST-Ericsson. Att förvärva hela ST-Ericsson (STMicroelectronics andel i samriskföretaget) meddelas dock inte vara ett alternativ. Ericssons nuvarande bästa uppskattning är att genomförandet av de strategiska alternativen som finns till hands kommer att kräva cirka 3 miljarder kronor i investeringar för företaget, varav merparten kommer att belasta 2013. Ericsson kommer att ge ytterligare finansiell information i samband med sin Q4 rapport 2012. Under processen med att utvärdera alternativ kommer Ericsson inte att spekulera i möjliga utfall, tidsplaner och framtida strategiska alternativ för ST-Ericssons tillgångar, enligt ett pressmeddelande.

Mer information kan hämtas från de tidigare artiklarna: ST lämnar ST-Ericsson och Ericsson kommenterar ST:s beslut.

Comments are closed.