LTE System Toolbox för MATLAB

Från MathWorks kommer LTE System Toolbox, som ger möjlighet till simulering, verifiering och analys av trådlösa kommunikationssystem och -enheter enligt LTE- och LTE-Advanced-standarden. Verktygslådan är ett tillägg till MATLAB och Communications System Toolbox och är avsedd att användas av ingenjörer som behöver konstruera och/eller verifiera trådlösa system som följer LTE-standarden.

Allt eftersom LTE-standarden blir mer komplex är en av de stora utmaningarna för utvecklare av LTE-komponenter och -slututrustning att säkerställa korrekt design och implementering inom trådlösa tillämpningar för handel, militär, säkerhet och allmän ordning. Sådana produkter måste testas för att säkerställa att de följer standarden, men att utveckla dessa tester är kostsamt och kräver specialkunskaper för att förstå standarden och implementera validerade referensmodeller.
LTE System Toolbox ger referensmodeller och testvågformer för LTE och LTE-Advanced som följer standarden och leder till, minskade risker och tidsbesparingar. Den underlättar också förståelse av standarden.
– I takt med att marknaden för LTE-teknik växer måste ingenjörerna bekräfta att deras produktdesigner följer eller kan samexistera med LTE- och LTE-Advanced-standarden, säger Ken Karnofsky, senior strategiker för signalbehandling på MathWorks. Eftersom LTE är extremt komplext och fortsätter att utvecklas har dessutom mycket få företag resurser eller kunskaper att göra det internt. LTE System Toolbox hjälper team uppfylla standarden utan att göra stora investeringar i utveckling.

Comments are closed.