Annons

Logistikbranschen robotiserar efter pandemin

ABB släpper idag sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”, som beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin.

Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel. Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft.

Rapporten togs fram efter en global undersökning om logistik- och transportföretag som utförts av ABB och där 91,5 procent av respondenterna uppgav att deras verksamhet påverkats av covid-19. När pandemin bröt ut i början av 2020 behövde företag plötsligt handskas med en ökad efterfrågan på en mängd olika varor som föranleddes av den dramatiska explosionen i onlinebeställningar och hemleveranser. Samtidigt behövde företagen kompensera för personalbortfall som berodde på faktorer som självisolering och social distansering. Företagen behövde därför anpassa sina processer, något som i allt högre grad ledde till ett intresse för robotar och automation.

– Rapporten lyfter fram de betydande omläggningarna inom logistikindustrin som ligger bakom accelerationen av robotautomation, säger Marc Segura, Group Senior Vice President Managing Director Consumer Segments & Service Robotics på ABB. Logistikkunder inser att robot- och automationslösningar kan ge ett verkligt mervärde till verksamheten, så att de kan tillgodose förändrade konsument- och marknadsbehov snabbt samtidigt som de gör en insats för personalsäkerheten vad gäller att skydda personalen från risken att bli infekterade med covid-19 samt automatisera mer riskfyllda arbetsuppgifter. Våra modulära lösningar integrerar smidigt våra tekniker så att vi kan leverera förbättrad prestanda som enkelt kan replikeras på många anläggningar och regioner.

Också innan covid-19-pandemin bröt ut höll både detaljhandeln och logistiksektorn på med att frångå konventionell butiksbaserad försäljning då allt fler konsumenter använde internet för att handla varor. Försäljningen över internet i EU ökade med 30 procent mellan april 2019 och april 2020, med liknande tillväxtsiffror i USA, Storbritannien och Kina, vilket ledde till en ökad efterfrågan på lagerautomation, inklusive robotar. Investeringar inom lagerautomation förväntas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6 procent per 2023, med en exceptionellt stark efterfrågan på styckesplockande robotar, där vi ser en tillväxttakt på hela 98,7 procent. Dessutom innebär omläggningen inom global handel, den förändrade konsumentefterfrågan på skräddarsydda produkter och förväntan på leveranser nästa eller till och med samma dag att framåtblickande aktörer fått ompröva sina rutiner.

Comments are closed.